Zwiedzanie - porady i ciekawostki

Jakie są największe miasta w Polsce pod względem powierzchni i liczby mieszkańców?

Czy kiedykolwiek zastanawiałeś/aś się, które polskie miasta zaliczane są do ścisłej czołówki największych aglomeracji w naszym kraju? Informacje te udostępnia Główny Urząd Statyczny. Chociaż bardzo często liczba mieszkańców danego miasta przekłada się na jego wielkość, nie jest to regułą. Przedstawiamy więc 15 największych polskich miast zarówno pod względem powierzchni, jak i ilości mieszkańców.

Największe miasta w Polsce pod względem powierzchni

Największym miastem pod względem powierzchni w Polsce jest Warszawa – jak to przystało na stolicę. Zajmuje ona powierzchnie ponad 517 tysięcy km2. Niemałym zaskoczeniem są jednak kolejne pozycje, między innymi Świnoujście. Nie zalicza się ono nawet do grona 100 największych miast w naszym kraju, jednak pod względem powierzchni plasuje się na 9 miejscu.

Dużym powierzchniowo miastem jest także Szczecin – pod względem kilometrów kwadratowych znajduje się na 3 miejscu, jednak pod względem liczby mieszkańców aż na 7. Natomiast Zielona góra – 6 pod względem powierzchni w naszym kraju, ma zaledwie 139 tys. mieszkańców.  

 Oto zestawienie największych miast w Polsce pod względem powierzchni:

1.) Warszawa

Warszawa zajmuje pierwsze miejsce w naszym rankingu zarówno pod względem powierzchni, jak i mieszkańców. To miasto wysokich budynków – ponieważ aż 74 z nich przekraczają 60 metrów, z czego 25 liczy więcej niż 100 metrów. Warszawa rozciąga się po dwóch stronach rzeki i posiada aż 10 mostów.

Liczba mieszkańcówPowierzchnia w km2
1 777 972517,24 

2.) Kraków

Ze względu na dosyć zabytkową zabudowę, w Krakowie nie znajdziemy zbyt wiele wysokich budynków – szczególnie w centrum miasta, gdzie stawianie wieżowców jest zabronione przez prawo. 

Liczba mieszkańcówPowierzchnia w km2
771 069326,85

 3.) Szczecin

W Szczecinie dominują kilkukondygnacyjne kamienice, a jego układ urbanistyczny porównywany jest do Paryża.

Liczba mieszkańcówPowierzchnia w km2
402 465300,60

4.)  Łódź

Łódź podobnie jak Warszawę przecina rzeka – w tym przypadku jest do Ner. Powstaje tu coraz więcej wysokich budynków, które osiągają nawet 80 metrów wysokości.

Liczba mieszkańcówPowierzchnia w km2
685 285293,25

 5.) Wrocław

Wrocław jest bardzo szybko rozwijającym się miastem, do którego napływają ludzie z całej Polski. Buduje się w nim coraz więcej wieżowców, aby uniknąć problemów ludnościowych. 

Liczba mieszkańcówPowierzchnia w km2
640 648293,20 

6.) Zielona Góra

Zielona Góra jest miastem zabytkowym – znajduje się w niej wiele kamienic i budynków postindustrialnych. Jest drugim najbardziej zielonym miastem w naszym kraju, a jej powierzchnie zielone zajmują około 55%. 

Liczba mieszkańcówPowierzchnia w km2
140 874278,32

7.) Gdańsk

Gdańsk jest miastem obfitującym w obszary zieleni oraz grunty orne. Lasy, parki i tereny zielone zajmują w nim łącznie 25% powierzchni. 

Liczba mieszkańcówPowierzchnia w km2
466 631261,96

8.) Poznań

 Poznań to miasto zurbanizowane w dosyć dużym stopniu i gęsto zaludnione.

Liczba mieszkańcówPowierzchnia w km2
536 438261,91

9.) Świnoujście

Świnoujście wyróżnia się dużą powierzchnią w stosunku do małej liczby mieszkańców. Znajdują się w nim 3 duże parki oraz zieleń przy promenadzie. Miasto to położone jest na 3 wyspach i jego 106 km2 zajmuje powierzchnia wód. 

Liczba mieszkańcówPowierzchnia w km2
41 516197,23

10.) Dąbrowa Górnicza

Dąbrowa Górnicza jest największym powierzchniowo miastem województwa i obejmuje teren o wysokościach od 259 – 390 m. n.p.m 

Liczba mieszkańcówPowierzchnia w km2
119 937188,73

11.) Bydgoszcz

Bydgoszcz to miasto otoczone ze wszystkich stron lasami, które zajmują ponad 30% jego powierzchni. Miasto dysponuje 4 dużymi galeriami handlowo-rozrywkowymi.

Liczba mieszkańcówPowierzchnia w km2
350 178176,00

12.) Katowice

Katowice wiele razy powiększało swoją powierzchnię. Obecnie wchodzą w nią tereny o znacznym stopniu zróżnicowania – zarówno biologicznie czynne, jak i miejsko-przemysłowe.

Liczba mieszkańcówPowierzchnia w km2
296 262165,00

 13.) Częstochowa

Częstochowa to 13 największe miasto w Polsce – zarówno pod względem liczy ludności, jak i zajmowanego terenu. Znajdziemy w niej zarówno dużo powierzchni zielonych, jak i wysokich budynków.

Liczba mieszkańcówPowierzchnia w km2
224 376160,00

14.)  Jaworzno

Jaworzno położone jest na Wyżynie Śląskiej. Przeważają w nim niskie zabudowania, rezerwaty przyrody oraz obiekty przemysłowe. 

Liczba mieszkańcówPowierzchnia w km2
91 115152,59

 15.) Opole

Opole to średniej wielkości miasto o stosunkowo dużej powierzchni. Położone jest w dolinie rzeki Odry i przepływa przez nie druga co do wielkości rzeka w Polsce – Odra. 

Liczba mieszkańcówPowierzchnia w km2
94 120148,99

Największe miasta w Polsce pod względem ilości mieszkańców

Na pierwszym miejscu w naszym rankingu znajduje się Warszawa, co nie stanowi zaskoczenia. Wyraźnie dominuje ona nad innymi polskimi miastami, zarówno pod względem powierzchni, jak i liczby mieszkańców. Warszawa jest jedynym miastem w Polsce, w którym mieszka powyżej miliona osób.

Kolejne 4 miasta mieszczą się w przedziale od 500 000 do 999 999 liczby mieszkańców. Jest to Kraków, a następnie Łódź i Wrocław. Na 5 miejscu plasuje się Poznań z ilością mieszkańców nieco ponad 500 000 mieszkańców.

Następnie miasta takie jak Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Białystok oraz Katowice zaliczane są do 6 miast o liczbie mieszkańców między 250 000 do 499 999.

Nasz ranking największych miast pod względem ilości mieszkańców kończą: Gdynia, Częstochowa, Radom oraz Sosnowiec. Zaliczane są one przez Główny Urząd Statyczny jako 4 miasta z 27 o liczbie mieszkańców od 100 000 do 249 999. Zestawienie można więc przedstawić w ten sposób:

1.) Warszawa

Stolica naszego kraju jest jednym miastem w Polsce, które liczy ponad milion mieszkańców. Liczba ta znacząco wyróżnia je spośród innych polskich miast, ponieważ Kraków – który plasuje się na 2 miejscu – posiada aż milion mieszkańców mniej. Warszawa jest także jednym z najgęściej zaludnionych miejsc w Polsce.

Liczba mieszkańcówPowierzchnia w km2
1 777 972517,24

2.) Kraków

Kraków jest historyczną stolicą Małopolski i zarazem jednym z najstarszych miast w naszym kraju. Mieszka w nim już ponad 770 osób i każdego roku przybywa nowych mieszkańców. 

Liczba mieszkańcówPowierzchnia w km2
771 069326,85

 3.) Łódź

Łódź to trzecie co do wielkości polskie miasto, które posiada dosyć małą powierzchnię w stosunku do liczby mieszkańców – jest to przyczyną ogromnych problemów ludnościowych. W ciągu ostatnich 25 lat z miasta ubyło 120 000 osób. 

Liczba mieszkańcówPowierzchnia w km2
685 285292,25

4.) Wrocław

Wrocław, czyli stolica Dolnego Śląska jest 4 największym miastem w Polsce i każdego roku staje się coraz gęściej zaludnione. 

Liczba mieszkańcówPowierzchnia w km2
640 648293,20

5.) Poznań

Jest stolicą wielkopolski i ostatnim polskim miastem, które przekracza 500 tysięcy mieszkańców. Poznań największą liczbę osób osiągnął w 2011 roku, bo niemal 555 tyś ludzi. 

Liczba mieszkańcówPowierzchnia w km2
536 438261,91

6.) Gdańsk

To jedno z najstarszych miast w naszym kraju, które wchodzi w skład Trójmiasta. Obecnie liczy ponad 460 tyś – liczba na od lat utrzymuje się na tym samym poziomie. Nawet w roku 1987 w Gdańsku mieszkało 470 tyś ludzi.

Liczba mieszkańcówPowierzchnia w km2
466 631261,96

7.) Szczecin

Szczecin obecnie liczy ponad 400 tyś mieszkańców, co czyni go największym miastem województwa zachodnio-pomorskiego. W 1945 roku liczyło jedynie 26 tyś osób ze względu na przesiedlenia ludności niemieckiej. 

Liczba mieszkańcówPowierzchnia w km2
402 465300,60

8.)  Bydgoszcz

Bydgoszcz jest największym pod względem ludności miastem województwa kujawsko-pomorskiego.

Liczba mieszkańcówPowierzchnia w km2
350 178176,00

9.) Lublin

Lublin jest jedynym miastem po wschodniej części Polski kraju, który znajduje się w pierwszej 10 największych polskich miast. 

Liczba mieszkańcówPowierzchnia w km2
339 682147,50

 10.) Białystok

 Białystok liczy niemal 300 tyś mieszkańców i liczba ta nie zmienia się od wielu lat. 

Liczba mieszkańcówPowierzchnia w km2
297 45998,300

11.) Katowice

Liczba mieszkańców w Katowicach już od ponad 5 lat utrzymuje się na takim samym poziomie. Najwięcej osób – bo aż niemal 400 tyś mieszkało tu w roku 1987.

Liczba mieszkańcówPowierzchnia w km2
296 262165,00

12.) Gdynia

Gdynia podobnie jak Gdańsk i Sopot należy do trójmiasta i znajduje się wśród nich na środkowym miejscu, jeśli chodzi o liczbę mieszkańców. Ma około 220 tyś mniej mieszkańców niż Gdańsk i ponad 200 tyś mieszkańców więcej niż Sopot. 

Liczba mieszkańcówPowierzchnia w km2
246 306135,00

13.) Częstochowa

Częstochowa jest 13 miastem pod względem ludności w Polsce, jednak według prognozy GUZ liczba ta stale się zmniejsza.

Liczba mieszkańcówPowierzchnia w km2
224 376160,00

14.) Radom

Radom choć nadal uważany jest za jedno z największych miast w Polsce, z każdym rokiem coraz bardziej się wyludnia. W ciągu 20 lat ubyło z niego ponad 35 tysięcy mieszkańców.

Liczba mieszkańcówPowierzchnia w km2
214 566112,00

15.) Sosnowiec

Największą liczbę mieszkańców w Sosnowcu, bo aż 260 tysięcy odnotowano na początku lat 90. Obecnie cały czas trwa regularny spadek jego liczby mieszkańców.

Liczba mieszkańcówPowierzchnia w km2
204 01391,00

Polskie miasta w statystykach

Jak widać, Polska nie jest krajem, w którym dominują wielomilionowe miasta – jak na przykład Delhi w Indiach o liczbie mieszkańców niemal 16,5 mln czy Dhaki w Bangladeszu posiadające około 17 mln mieszkańców. Naszą stolicę można nieco porównać z Paryżem, który liczy sobie około 2 mln obywateli. Dane, które udostępnia GUS nie są jednak ostateczne, ponieważ nie obejmują wszystkich osób, które na stałe pracują i żyją w stolicy. Co więcej, dane dotyczące liczby ludności stale się zmieniają. Biorąc pod uwagę lata od 2004 do 2019 roku jedynie w dziesięciu największych polskich miastach wzrosła liczba mieszkańców – natomiast w kolejnych 56 znacząco się zmniejszyła. Statystyki pokazują, że każdego roku zwiększa się populacja Warszawy, natomiast mieszkańców w szybkim tempie ubywa z Łodzi.

Artur Trzcionkowski

Fan ekonomicznych podróży. Lubię spontaniczne wyjazdy, odkrywanie nowych miejsc, smaków oraz odpoczywanie w nieznanych mi zakątkach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button