Zwiedzanie - porady i ciekawostki

Rating biur podróży – czym jest i co oznacza?

Poczucie bezpieczeństwa oraz spokój ducha to dla większości osób najważniejsze czynniki, które gwarantują udane wakacje. Aby wczasy okazały się czasem pozbawionym zmartwień, warto upewnić się, czy biuro podróży, w którym wykupiliśmy wycieczkę jest godne zaufania. Jak to zrobić? Czym jest rating oraz jego perspektywa i co należy o nich wiedzieć?

Jak sprawdzić czy biuro podróży jest godne zaufania? 

Touroperator, który jest godny zaufania nie tylko powinien wyróżniać się pozytywnymi opiniami klientów, ale także odpowiednim zapleczem finansowym oraz gwarancją wypłacalności. Istotnym aspektem jest legalność danego biura podróży, którą można sprawdzić w Centralnej Ewidencji i Wykazach w Turystyce. Jeżeli znajdziemy je na liście, gwarantuje to prawidłowe działanie touroperatora w naszym kraju. Na tej stronie internetowej można też dowiedzieć się, ile lat funkcjonuje dana firma oraz kto jest jej właścicielem. Na co jeszcze warto zwracać uwagę? Na wysokość gwarancji ubezpieczeniowej – im jest wyższa, tym lepiej. Kolejnym pozytywnym sygnałem jest wpis do jednej z popularnych organizacji turystycznych, co również można sprawdzić w Internecie – między innymi w Polskiej Izbie Turystyki. Obecność na takiej liście świadczy o tym, że kondycja finansowa danego touroperatora została zweryfikowana. Do innych międzynarodowych organizacji turystycznych należą UFTAA oraz ECTAA – na ich listach również można szukać konkretnego biura podróży. 

Warto jednak pamiętać, że turystyka wyjazdowa jest dosyć specyficznym rodzajem działalności – między innymi, dlatego że jej rentować jest bardzo mała (nierzadko oscyluje wokół zera), dysponuje niewielkim kapitałem oraz działa sezonowo. Dlatego, wiele tradycyjnych metod oceny stabilności biur podróży zawodzi. Aby rozwiązać tą kwestię, TravelData opracowała skuteczną i prostą metodologię, opartą na ratingu. Co warto o nim wiedzieć? 

Czym jest Rating?

Ratingi opierają się niemal wyłącznie na sprawozdaniach finansowych składanych przez touroperatorów w Krajowym Rejestrze Sądowym – a nie na krążących po mediach informacjach, które często nie są wiarygodne. Niekiedy jednak w celu modyfikacji ratingu uwzględnia się ważne wydarzenia wewnątrz firmy lub zmiany w jego otoczeniu, mogące mieć wpływ na poziom ryzyka danego biura podróży. 

Jak wylicza się rating?

Jest to relacja sumy zysku netto za dany rok, skorygowanych funduszy własnych na koniec roku oraz połowy zysku netto za dany rok -1 do przychodów uzyskanych ze sprzedaży wakacji. Wynik uzyskuje się w procentach. Jak widać, rating nie opiera się tylko na funduszu własnym biura (czyli gruntach, budynkach, inwestycjach lub wartościach niematerialnych), którego praktyczna wartość często może się różnić od wartości przyjętych. Nierzadko okazuje się, pozycje te nie mają żadnej lub bardzo małą wartość, w sytuacji, gdy trzeba ratować płynność finansową danego touroperatora. Właśnie dlatego, rating korygowany jest o jakąś część funduszy własnych lub ich całość. Daje nam to gwarancje, że wyniki ratingu są wyjątkowo rzetelne. Wynik obliczony przy użyciu tych zasad zostaje przyporządkowany do oznaczeń literowych A, AA, AAA, B, BB, BBB i tak dalej.  Przykładowo, touroperator, który ma rating A (czyli jedną z wyższych wiarygodności) posiada fundusze własne na poziomie 6 % przychodów ze sprzedaży wakacji oraz wyróżnia się rentownością na poziomie 2 % – daje to wynik 9 %. Natomiast rating oznaczony literami BB (który jest na granicy ryzykowności) posiada wynik 1 %. Siatka ocen, oparta na tych zasadach prezentuje się w ten sposób:

AAA30 %
AA18 %
A9 %
BBB5 %
BB1 %
B-3 %
C-9 %

Rating może być modyfikowany ze względu na gwarancję ubezpieczeniową oraz inne czynniki – na przykład, takie jak koncentracja geograficzna biznesu, duża sprzedaż ofert last minute, problemy z przewoźnikiem lotniczym, problemy informatyczne czy prowadzenie innych działalności obok turystycznej. 

Outlook – perspektywa ratingu

Często do ratingu dołączona jest tzw. perspektywa, która może być pozytywna, negatywna,  stabilna lub nieznana. Pokazuje nam ona, jak prawdopodobnie rating będzie kształtował się w najbliższej przyszłości – czy utrzyma się na takim samym poziomie, spadnie lub wzrośnie.

Pozytywnaprawdopodobieństwo poprawy ratingu – ponad 60 %
Stabilnabrak przesłanek do zmian
Negatywnaprawdopodobieństwo obniżenia ratingu – ponad 60 %
Nieznana możliwość wystąpienia czynników, wpływających na zmianę poziomu ratingu

Perspektywa ratingu wskazuje nam, w jakim kierunku będzie zmierzał rating w przeciągu jednego lub dwóch lat. Warto pamiętać, że pozytywna lub negatywna perspektywa nie oznacza jednak, że nastąpi zmiana ratingu. Podobnie ratingi o stabilnej perspektywie również mogą ulec obniżeniu lub podwyższeniu.  

Co oznaczają litery w ratingu? 

Zanim wykupimy wczasy w danym biurze podróży, warto sprawdzić jego rating w ostatnich latach. 

AAANajlepsza ocenaTo najwyższa w skali ratingu ocena przyznawana przedsiębiorstwom, o najniższym ryzyku kredytowym.
AA+Wysoka ocenaOznacza bardzo niskie ryzyko niewypłacalności.
AA
AA-
A+Średnia ocenaŚwiadczy o niskim ryzyku niewypłacalności.
A
A-
BBB+Niższa średnia ocenaSugeruje, że biuro podróży ma wystarczającą zdolność do regulowania zobowiązań.
BBB
BBB-
BB+RyzykowneOceny te zaczynają już być uznawane za spekulacyjne. Przyznawane są firmom, które zmagają się z poważniejszymi problemami, mogącymi doprowadzić do trudności w spłacie długów.
BB
BB-
B+Wysoce ryzykowne Rating ten nie przekreśla szans na spłatę długu, ale świadczy o prawdopodobieństwu wystąpienia problemów.
B
B-
CCC+Bardzo wysoce ryzykowneOceny te przyznawane są podmiotom, których zdolność uregulowania zadłużenia jest zagrożona.
CCCEkstremalnie ryzykowne
CCC-Zagrożone bankructwem
DZagrożone bankructwem

Artur Trzcionkowski

Fan ekonomicznych podróży. Lubię spontaniczne wyjazdy, odkrywanie nowych miejsc, smaków oraz odpoczywanie w nieznanych mi zakątkach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button